Home

Van strategie naar operatie

We zien de laatste jaren veel veranderingen in de zorg. Enerzijds ingegeven door politieke keuzes op het gebied van verdeling van de financiële middelen en de rol van de zorgverzekeraars, anderzijds door maatschappelijke veranderingen waarbij de cliënt/patiënt mondiger wordt en het personeel in de zorg vergrijst.

De vraag naar zorg neemt toe, tegelijkertijd worden de beschikbare budgetten voor de zorg ingeperkt. De uitdaging voor zorgaanbieders is uiteindelijk om meer te doen met minder middelen. De veranderingen in de bekostiging van de zorg dwingt de organisatie om flexibeler met personele inzet om te gaan. Het wordt van het grootste belang de personele inzet zo goed mogelijk te baseren op de cliëntvraag. Medewerkers zijn het belangrijkste en tevens het kostbaarste kapitaal in de zorg. Deze medewerkers hebben een groeiende behoefte aan goede afstemming tussen werktijd en privétijd. Hierbij kan ook de levensfase een belangrijke rol spelen. De medewerker verwacht meer flexibiliteit van de werkgever als het gaat om deze individuele afstemming.

Slimmer plannen kan voor een deel een oplossing zijn voor genoemde uitdagingen waarmee zorgorganisaties zich geconfronteerd zien. Een belangrijk onderdeel van plannen vormt het (dienst)rooster en de manier waarop de flexibele schillen zijn ingericht.

Naast slimmer plannen is ook duurzame inzetbaarheid en talentontwikkeling een belangrijke thema voor organisaties. Spin-Sel heeft ervaring met het organiseren van mobiliteit van uw medewerkers als instrument voor duurzame inzetbaarheid en talentontwikkeling.

Home